zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz usług wywozu nieczystości stałych z terenu targowisk, szaletów publicznych, remiz strażackich, budynków UMIG Nakło, miejsc pamięci narodowej, usuwanie martwych zwierząt” .

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2020
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 20 listopada 2020  10:00
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu profilu nabywcy na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/387862

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Dymel-Kobza
Opublikował: Alicja Dymel-Kobza (20 października 2020, 11:10:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115