zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią”.

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.61.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej